Voorwaarden Mind-Walk Tholen

Door deelname verklaar je geheel op eigen verantwoordelijkheid de Mind-Walk training, workshop/cursus te ontvangen. Je stemt ermee in dat outdoor trainingsopbouw, trainingsoefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden op social media, behalve met je eigen trainersgroep.

De Mind-Walk cursus omvat 10 thema’s. Ook deze worden niet met derden gedeeld.

Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Mind-Walk Tholen bewaard zullen worden, de persoonsgegevens zullen alleen voor eigen gebruik worden bewaard.

Mind-Walk Tholen behoudt zich het recht voor een Mind-Walk training/workshop bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers.

Deelname aan de Mind-Walk training/cursus of workshop geschiedt geheel op eigen risico. Mind-Walk Tholen is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens en ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.

Mind-Walk Tholen is niet verantwoordelijk voor schade/vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met Mind-Walk Tholen georganiseerde activiteiten.

Indien er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of andere klachten waardoor je twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts. Mind-Walk Tholen behoudt het recht voor naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten voor deelname aan de Mind-Walk cursus/workshop of training.

Contact
Telefoon: 06 - 14278492
Adres
Klaverveld 15
4698PS Oud Vossemeer
Mind-Walk logo
Lr Health & Beauty
Lr logo